AVVS
Lid worden?

Verlengen verlof

12-04-2021

Verlengen verlof

Beste leden,

Binnenkort moeten jullie je verlof verlengen. Daarover heb je een brief ontvangen van Korpscheftaken met het verzoek een afspraak te maken. Je moet dan het volgende meenemen:

- WM 32 downloaden en invullen (het gekkenbriefje) kan hier

Hierop moet je één bestuurslid als referent opgeven, deze hebben we doorgegeven per e-mail. Er is geen handtekening van het bestuur nodig!

- Je originele verlof

- Je KNSA pas van 2020

- Eventueel je originele herlaadverlof

- Eventueel je originele Europese vuurwapenpas

Let even op of de verloven/passen nog verlengd kunnen worden, anders pasfoto('s) meenemen.

Leden die lange magazijnen willen bijschrijven moeten een WM 3 (één per wapen) downloaden kan hier. Deze zo compleet mogelijk invullen (discipline: militair geweer/pistool of voor pistool: action shooting). Dan scannen en emailen aan jullie secretaris en die stuurt dan z.s.m. een gestempeld en getekend formulier terug. Kun je niet scannen dan met een gefrankeerde retourenvelop opsturen naar het sadres dat is vermeld in de e-mail.

 

Meer nieuws