AVVS
Lid worden?

Baanreglement

 

ALLE AVVS-LEDEN ZIJN BAANCOMMANDANT!

De eerste schutter die de schietbaan betreedt is automatisch baancommandant. De baancommandant geeft zijn hesje en functie door aan een volgende schutter voordat hij de baan verlaat, of als hij of zij zelf wil gaan schieten, e.a. natuurlijk in goed onderling overleg.

 • Als er geen baancommandant aanwezig is, is de schietbaan gesloten.
 • Aanwijzingen van de baancommandant moeten altijd worden opgevolgd.
 • De baancommandant handhaaft de regels in verband met veiligheid en rust en heeft het recht op eigen gezag iemand van de baan te verwijderen, beroep tegen een dergelijke beslissing is mogelijk bij het bestuur.
 • De beslissing van de baancommandant blijft van kracht tot het beroep door het bestuur is behandeld.

 

Waar moet de baancommandant op letten:

 • Na het schieten controleert de baancommandant of het wapen ontladen is en veilig kan worden opgeborgen.
 • Daartoe worden de wapens, open en ontladen en met de loop in de richting van de kogelvanger op de schietstand neergelegd.
 • Controleren dat de schutter de schietstand schoon maakt: hulzen in de hulzenton, papier, kaarten en doosjes of ander afval in de afvalton, vloer geveegd, pas dan kan de baan verlaten worden.

 

Basisregels voor alle schutters, controle door baancommandant

 • Wapens mogen buiten de schietstand onder geen enkele voorwaarde geladen zijn
 • Wapens mogen uitsluitend op de schietstand worden geladen.
 • Het sluiten van grendels, sleden of cilinders mag alleen als het wapen op de kogelvanger gericht is.
 • Wapens mogen alleen met geopende slede, cilinder of grendel verplaatst worden.
 • Het geweer met de loop naar boven (dan valt de grendel open), pistool en revolver naar beneden (met de slede of trommel open zodat de - lege - kamer te zien is).
 • Na afloop van een schietbeurt geeft de schutter aan bij de baancommandant dat hij/zij klaar is. Dan wordt het wapen gecontroleerd op leeg en veilig door de baancommandant, niet door een mede-schutter. Actionshooters laten na afloop van de hele sessie, voordat ze inpakken, hun wapens checken.


Gevaarlijk gedrag wordt onmiddellijk aan de baancommandant en het bestuur gemeld.


Hoe legt de baancommandant het schieten stil als de situatie daarom vraagt.

 • Geef met luide stem het commando “Vast Vuren” en schakel de zwaailampen in
 • Elke schutter legt het wapen met de loop op de kogelvanger gericht, ontladen en geopend op de schietstand en doet twee stappen achteruit.
 • Voordat iemand de baan opgaat controleert de baancommandant alle wapens in de schietstanden of deze ook werkelijk geopend en ontladen zijn.
 • Bij een (zwartkruit) voorlaadwapen vraagt de schutter toestemming aan de baancommandant het schot af te vuren om op deze manier het wapen te ontladen.


Bij weigering van het wapen handelt men als volgt:

 • In verband met een mogelijke nabrander wordt het wapen eerst minimaal 30 seconden op
 • de kogelvanger gericht en daarna ontladen.
 • Zo nodig wordt de baancommandant gewaarschuwd.
 • Weigerende patronen worden bij de baancommandant ingeleverd, ze mogen niet op de baan achtergelaten worden.

 

Omdat in deze opzet iedereen baancommandant kan zijn, wordt er wel verwacht dat we elkaar helpen. Hiermee bedoelen we dat niet iedereen alle (zwartkruit) wapens kent en het dus de bedoeling is dat wanneer één van bovenstaande situaties zich voordoet je ook zelf duidelijk laat zien dat het wapen leeg is.  

 

Overig:

 • Roken, eten en drinken zijn op de schietbaan niet toegestaan.
 • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht, kappen zijn te leen bij de uitgifte balie.
 • Het dragen van een bril is verplicht (veiligheidsbril, schietbril of leesbril).
 • Veiligheidsbrillen zijn ook te leen bij de uitgiftebalie.
 • Elke schutter meldt storingen of beschadigingen aan baan of installatie bij de baancommandant.
 • Schutters die geen verlof hebben mogen geen munitie mee naar huis nemen.

 

Action shooting

 • De actionshooters moeten zich altijd aan de regels load and make ready/are you ready/stand-by/If you are finished, unload and show clear / If clear, hammer down, holster / Range is clear houden, anders niet geholsterd rondlopen.
 • Het droogschieten van wapens buiten de schietstand is verboden.
 • Actionshooters laten na afloop van de hele sessie, voordat ze inpakken, hun wapens checken door de baancommandant.