AVVS
Lid worden?

Schieten met zwartkruit en historische wapens

02-10-2020

Schieten met zwartkruit en historische wapens

De ontstaansgeschiedenis van het "zwartkruit-schieten" is vervaagd in de nevelen der oudheid. Lange tijd dacht men dat de Chinezen de uitvinders waren, maar vertalingen van oude geschriften laten zien dat men in die dagen sprak van donder en bliksem, maar dat het net zo goed Grieks vuur kan zijn geweest, waarover ook in de Arabische geschriften melding wordt gemaakt. Feit is, dat Sir Roger Bacon, in het midden van de dertiende eeuw voor het eerst melding maakte van een recept, waarin salpeter en zwavel, samen met een derde ingrediënt, door ontsteking met vuur of vuursteen, donder en bliksem teweeg bracht. Hij was tevens de eerste die aangaf op welke wijze salpeter kan worden gezuiverd, waardoor zijn mengsel de juiste explosieve kracht kon krijgen. Bij onze schietvereniging zijn meerdere schutters met heel veel kennis over zwartkruitschieten en die willen dat graag met je delen.  Extra aantrekkelijk voor de liefhebber is dat historische wapens vrij te bezitten zijn. Voor kruit en slaghoedjes moet je natuurlijk wel een verlof hebben en ook moderne replica wapens zijn verlofplichtig. meer lezen op: website KNSA

Meer nieuws