AVVS
Lid worden?

Het gedrocht E-screener opgeschort

02-08-2022 | Algemeen

Het gedrocht E-screener opgeschort

Het duurt even in de politiek en ambtenarij, maar eindelijk is er ingezien dat de volstrekt mallotige e-screener niet gaat werken.  Tot nader order is het gebruik hiervan opgeschort. Ter opfrissing van je geheugen; om de schietsport veiliger te maken moest er een digitale psychologische test komen, de e-screener. Op zich is dat al een tamelijk absurd idee, maar het werd echt belachelijk toen bleek dat verloven werden afgewezen omdat mensen "sociaal aanvaarbare" antwoorden gaven. In gewone taal, als je op de vraag of je weleens vuil op straat gooide zei dat je altijd een prullebak zocht werd ervan uitgegaan dat je geen eerlijk antwoord gaf....

Een beetje achtergrond vind je ook in deze al wat oudere publicatie: Het gedrocht e-screener

Helaas is het geen hosanna, want: "Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling, en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen."

Lees ook op de KNSA site: E-screener opgeschort

Tja, wat nu als al deze tijd, al deze energie, al deze mankracht en al deze investeringen waren aangewend om illegale wapens van de straat te krijgen? Maar ja, dat is natuurlijk een stuk moeilijker dan je eigen straatje schoonvegen en brave burgers pesten.

Meer nieuws