AVVS
Lid worden?

Goede actie van de KNSA

03-02-2021 | Algemeen

Goede actie van de KNSA

Met een brief aan een aantal Kamerleden die lid zijn  tevens lid zijnde van de Commissie Justitie en Veiligheid, vraagt de KNSA aandacht voor een groot aantal lopende kwesties.

Samengevat:

1- de E-screener moet afgeschaft worden

Ter herinnering, deze is ingevoerd naar aanleiding van de schietpartij in Alphen a/d Rijn waarover de Hoge Raad het volgende oordeelde:

op 20 september 2019 velde de Hoge Raad in zijn arrest het definitieve oordeel (ECLI:NL:HR:2019:1409). En dat oordeel is bepaald niet mals. Kort gezegd komt het erop neer dat:

A. De reeds strenge wapenwetgeving ten tijde van de aanslag in 2011 voldoende was om het drama te voorkomen.

B. Doordat de politie zelf in strijd met het stelsel van de Wwm handelde, kon de aanslag plaatsvinden.

C. Zoals ook de politie weet zijn de gevolgen van misbruik van wapenbezit ernstig. De politie heeft dermate ernstig gefaald in het toezicht opwapenbezit dat zij aansprakelijk is voor ALLE schade die is ontstaan.

D. Het verweer van de korpschef dat de dader, gelet op zijn geestestoe-stand, ook zonder legale wapens zijn daad zou hebben gepleegd ontslaat de korpschef niet van zijn verplichtingen op grond van de Wet wapens en munitie (bron: AK56)

2- Verlengen wapenverlof naar 5 jaar

3- KNSA moet bepalen wat schietsportdisciplines zijn

Tja, daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ik vind dat het verkrampte vasthouden aan disciplines en wedstrijden geen recht doet aan de recreatieschutters. Want ja, die bestaan. Schutters die gewoon lekker hun kaartje willen schieten, elke keer weer een beetje beter. Ontspanning staat voorop, de sociale contacten zijn ook belangrijk,  en dat hoeft niet in wedstrijdverband. Net zoals met voetbal, hockey, tennis en noem maar op, waar het grootste deel van de sporters recreatief beoefenen.

4- Promotie van de schietsport

5- Stimuleren van jongeren om te gaan schietn

6- En heel verrassend; sta geluiddempers toe

 

Kortom, wat mij betreft een goede actie, lees de hele brief op: Brief van KNSA naar 2e Kamer

Meer nieuws