AVVS
Lid worden?

Enquete over verlengen

21-04-2021

Enquete over verlengen

 

Ik kwam op de KNSA nieuws pagina's een artikel over verlengen tegen. Daaruit het volgende:

In 2015 (is door de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de korpscheftaken in het kader van de Wet wapens en munitie. De titel van dit onderzoek is “Op weg naar balans”.

De Algemene Rekenkamer heeft aangekondigd te onderzoeken hoe is omgegaan met de uit dat onderzoek voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. Vrij vertaald gaat het dan om de wijze waarop de afdeling Korpscheftaken haar taak ten aanzien van de verlofaanvragen en verlofverlengingen uitvoert.

Om dat te kunnen onderzoeken is er een enquete uitgezet en ik denk dat het handig is dat zoveel mogelijk sportschutters deze invullen. Ik heb het gedaan en het is maar een paar minuten werk.

Je vind hem hier Enquete link

en ps

let vooral op de afsluitende vraag over hoe het verlengen beter kan, ik vulde dit in (maar geef vooral je eigen ideeën):

Periode verlengen, 1 keer in de 3 of 5 jaar
Betere dataregistatie (nu moest ik 3x een WM32 inleveren, 1 voor jachtakte, 1 voor verlof, 1 voor verenigingsverlof)
Digitalisering van de verlofverlenging.
Afschaffen van bureaucratische "indek" formulieren en procedures, met name WM32 en e-screener

 

Meer nieuws