AVVS
Lid worden?

E-screener aangepakt door KNSA

10-12-2020 | Algemeen

E-screener aangepakt door KNSA

 

Nieuwsbericht van de KNSA

Terugblik van ons: wil je een verlof hebben moet je tegenwoordig de e-screener, een psychologische test per computer afleggen. Elke psycholoog  zal je kunnen vertellen dat een serieuze test niet per computer gedaan kan worden. De resultatenv an deze test zijn dan ook zo slecht dat bestaande verlofhouders (voorlopig) de test niet hoeven te doen. Maar nieuwe aanvragers nog steeds wel. Ook dat gaat natuurlijk niet goed dus de KNSA onderneemt actie. Lees het ingekorte bericht hieronder:

In de wet staat dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht kan aanbevelen.  Voor de e-screener heeft de KNSA samen met de KNJV (de jagers) daartoe een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Den Haag.

Dit houdt in dat de KNSA en de KNJV de Rechtbank verzoeken om de e-screener door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen. Een zitting daarover heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de KNSA/KNJV en de Staat op 26 november 2020 bij de Rechtbank Den Haag.

Het is inmiddels zeker dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. De KNSA en de KNJV hebben verzocht het COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) daarvoor aan te wijzen. De Staat heeft de rechter verzocht andere deskundigen aan te wijzen. Over zes weken moet uitspraak komen over wie dat deskundigenbericht gaat leveren, wat de daaraan verbonden kosten zijn en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Het is belangrijk dat dit deskundigenbericht er komt omdat inmiddels gebleken is dat de e-screener niet functioneert. Als gevolg daarvan is de e-screener voorlopig voor de bestaande verlofhouders stopgezet. Nu blijkt ook dat voor de nieuwe verlofaanvragers de e-screener eveneens veel te veel onterechte negatieve scores oplevert. Het gevolg is dat potentiële verlofhouders hoge kosten moeten maken voor een contra-indicatie; aan die situatie moet een einde komen.

Meer nieuws