AVVS
Lid worden?

Aantal sportschutters groeit

08-02-2023 | Algemeen

Aantal sportschutters groeit

van de KNSA site:

Het aantal bij de KNSA aangesloten sportschutters is per 1 januari 2023 met ruim 1.200 sportschutters gegroeid. Deze groei is substantieel en daarmee is de teruggang van het aantal sportschutters in de afgelopen twee jaar een halt toegeroepen. Die daling is vermoedelijk het gevolg van de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen zoals verplichte lockdowns bij de verenigingen.

Het aantal aangesloten schietsportverenigingen is met 626 iets gedaald ten opzichte van voorgaande jaren, maar dat houdt grotendeels verband met de opheffing van verenigingen die zo klein zijn geworden dat zij vrijwel geen bestaansrecht meer hadden. De leden daarvan zijn lid geworden van andere bij de KNSA aangesloten verenigingen.

Deze positieve ontwikkeling van de groei van het aantal KNSA-schutters toont aan dat de schietsport in Nederland nog steeds aan belangstelling wint en dat sportschutters de weg naar een sterke landelijke sportbond zoals de KNSA goed weten te vinden.

Noot van AVVS: dat laatste is natuurlijk onzin omdat het lidmaatschap van de KNSA verplicht is. Maar de groei is positief , wij merken ook dat er veel belangstelling is, maar dat komt vooralomdat we zo'n leuk clubje zijn :-)

Meer nieuws